تبلیغات
ساحل زندگی - نگرشتو عوض کن همه چیز درست میشه....

ساحل زندگی

من به آمـــــار زمین مشکوکم ،اگر این سطـح پر از آدمهـــــــــاست ...پس چرا این همه دلــــــــها تنهاست..!

((حقیقتی کوچک برای آنان که میخواهند زندگی خود را با 100%بسازند ))

اگر.....

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

برابر باشد با

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

پس خوب دقت کنید...

(تلاش سخت) Hard work

 H+A+R+D+W+O+ R+K

8+1+18+4+23+ 15+18+11= 98%

***

(دانش) Knowledge

K+N+O+W+L+E+ D+G+E

11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5=96% 

***

(عشق) Love

L+O+V+E

12+15+22+5=54%

***

خیلی هامون فکر میکردیم اینا مهمترین باشه..این طور نیست!!!

پس چه چیز 100%را میسازد!!؟

(پول) Money

M+O+N+E+Y

13+15+14+5+25= 72%

***

(رهبری) Leadership

L+E+A+D+E+R+ S+H+I+P

12+5+1+4+5+18+ 19+9+16=89%

***

((پس برای رسیدن به اوج چه کنیم؟؟؟))100%

(نگرش) Attitude 

1+20+20+9+20+ 21+4+5=100% 

***

اگر نگرشمان را به زندگی ،گروه و کارمان عوض کنیم زندگی 100%خواهد شد

نگرش همه چیز را عوض میکند نگرشت را عوض کن همه چیز درست میشود ...

 

 


نوشته شده در چهارشنبه 13 مهر 1390 ساعت 08:50 ب.ظ توسط m.m نظرات |

اخرین مطالب
نقاب خندان چهره ام !
یلدا ...!
دلتنگی هایم !
فاجعه ی فتن او
یاد گرفته ام !